Skärgårdsidyll

Vårt arbete med hållbarhet

Destination Tärnös strävan efter en hållbar utveckling, är en naturlig del i vår verksamhet. Vi är övertygade om att framtidens resenärer kommer att söka sig till de regioner, destinationer och företag som arbetar aktivt med hållbarhet. Vi vill skapa en hållbar destination både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Vi har valt att ta avstamp i de globala målen för hållbar utveckling och valt att värdera vår verksamhet och följa upp de målen som vår verksamhet kan påverka. Detta är ett långsiktigt arbete som vi påbörjade hösten 2021 och som ständigt utvecklas.

Vatten & Energi

Att spara energi och vatten har blivit mer och mer viktigt i det samhälle vi lever idag. Vi har rörelsedetektorer i samtliga utav våra servicehus idag. Vi använder endast ledbelysning och ljusdetektorer när vi kan.

Vi har avtal med förnybar el och timpris så vi kan påverka och följa upp våra sparsmål. Vid renoveringen av våra sjöstugor har vi dragit ny el, köpt nya energisnåla kylskåp, köpt nya induktionshällar samt installerat dimbar belysning i alla stugorna.

Våren 2022 renoverade vi servicehuset med snålspolande toaletter och duschar till våra stug- och lägenhetsgäster. Planer är att installerar tidsstyrt varmvattensystem för att minska förbrukningen. Genom uppsamlingskärl vid våra takrännor sparar vi vårt regnvatten i den mån vi kan för att bevattna våra blommor och grönsaker. Vi uppmuntrar våra gäster att hushålla med vatten och belysning i bästa mån

Avfall & Återvinning

Vi har en återvinningsstation till våra gäster där vi har kärl för flaskor, papp, metall och brännbart. Vi utvärderar möjligheten att även använda en bokashi för att kompostera allt matavfall och slippa transportera detta till fastlandet. Den komposterade jorden återanvänder vi sedan i vårt trädgårdsland.

Kemikalier & Gifter

Vi har valt att använda miljömärkta städ och diskmedel i vår anläggning.

Resor & Transport

Vi uppmuntrar våra gäster kommer till ön med kollektivtrafiken eller gärna via kajak. Vår personal åker kollektivtrafik till arbetet, vilket vi är glada för.

Vi kommer att utvidga samarbeten med andra aktörer inom besöksnäringen där ibland kajakuthyrare på fastlandet ingår så våra gäster har möjligheten att komma till ön via kajak.
Alla leveranser till våra Glampingtält på ön sker via en elskoter. Vi har även köpt in cyklar till våra gäster att låna för att ta sig runt på ön.

Vi kommer erbjuda uthyrning av en eldriven jaktkanot för utflykter på tu man hand samt utvecklar just nu första fossilfria Sporfiskebåten.

Inköp & leverantörer

På vårt café har vi valt bort engångsartiklar, våra gäster får sin glassbägare i en återvunnen kaffekopp och äter med riktiga skedar.

Det mesta av vårt porslin på Stinas Glasscafé är återbruk och den mesta inredningen i stugor och lägenheter är återbruk inköpta eller skänkta från gårdar i regionen.

Mat & Dryck

Vi köper miljömärkta och närproducerade råvaror i den mån vi kan och jobbar med säsongsanpassade produkter. Vi kommer inför sommaren 2024 skapa samarbeten med fler lokala råvaruleverantör från Blekinge.

Under de två somrar som vi drev restaurang Franks Kabyss hade vi noll i matsvinn .Vi erbjöd  take away på riktigt porslin och våra gäster kom gladeligen tillbaka med vårt porslin. Vid take away som skulle lämna ön erbjöd vi miljövänliga pappersförpackningar men uppmuntrade  gästerna att ta med egen förpackning.

Vi kommer inför sommaren odla våra egna grönsaker till våra glampinggästers matpaket. Det långsiktiga målet är att kunna försörja även vårt café med råvaror odlade på ön.

Vår glampingmeny består självklart av veganska- och vegetariska alternativ.

Natur & Kulturarv

Tärnö är beläget i Blekinge Arkipelag, ett biosfärområde som är utsett av FN organet UNESCO för dess unika natur- och kulturvärde. Som medlem i föreningen Blekinge Arkipelag och som aktivt ARK56 företag, arbetar vi för en hållbar och levande kust och skärgård där företagande och ekologi utvecklas i harmoni med varandra. Tärnö utgör också ett av de 16 viktiga nav som ligger längs de kustnära lederna, ARK56, som sträcker sig längs från Kristianopel i öst till Sölvesborg i väst.

Tärnö har tidigare varit ett fiskesamhälle och detta tycker vi är en viktig del av historien att dela med våra besökare. För att informera och visa upp delar av vårt kulturarv som Tärnö så har vi bla hängt upp gamla bevarade garnhagar (fiskenät). Vi har tagit fram olika tidningsklipp och historia om ön och dess historia, och dekorerat med över hela vår anläggning för att upplysa våra besökare om öns kulturarv och historia.

Vi planerar att göra ett minimuseum om Tärnös kulturarv i en av våra historiska byggnader ”Saltboden”. Denna vackra byggnad användes som lager för saltad fisk för öborna. Vi ska skapa informationsskyltar om allemansrätten, öns historia som fiskesamhälle, om stenhuggeriet, våra insektshotell och hur vi främjar till ökad pollinering.

Vi vill placera uppsamlingskärl där vi gemensamt plockar plast på ön och uppmuntrar besökarna att hjälpa oss att hålla ön fri från plast och skräp. Vi bygger insektshotell på ön vid röjning av skog och lämnar ängar oklippta för pollinering för humlor. I samarbete med Länsstyrelsen har vi betande får för att hålla landskapet öppnare och få en rikare flora.

Tillgänglighet & Hälsa

Våren 2023 invigde vi  Tärnö Nature Gym  som är byggt av naturmaterial från ön samt har vi använt fiskarnas redskap. Gymmet ligger i en av våra odlings- och grisa-lyckor som är omgärdad av höga gärdsgårdar från 1800-talet. Våra Glampinggäster erbjuds yogamattor för att kunna utföra träningspass på sin egen terrass.

Hos oss är funktionshindrade hjärtligt välkomna Stinas Glasscafé. Vi har två handikapptoaletter på ön på två olika ställen.

Vi planerar tillgänglighets anpassa en av våra stugor samt tillhörande dusch/toalett med att utrusta dem med en ramp.
Vi erbjuder en stuga och en lägenhet för besökare med pälsdjur. Vi kommer att sälja hundglass på Stinas Glasscafé.

Ledarskap & Arbetsmiljö

Vi strävar efter att vara en arbetsplats där alla ska känna sig välkomnande och inkluderade. Vi välkomnar besökare och personal från olika etniska bakgrunder och sexuella läggningar. Som arbetsgivare är vi anslutna till Kollektivavtal via VISITA.

Vi tar gärna emot personer som behöver arbetsträna eller skaffa sig en praktik. Vi har en tydlig företagspolicy gällande diskriminering och nolltolerans.